"We hebben geen systeem voor dit proces. Excel is goed, maar..."

Veel bedrijven gebruiken Excel om problemen in hun dagelijkse activiteiten op te lossen. Wij hebben geconstateerd dat het soms werkt, maar vaak ook niet.

Enkele van de meest voorkomende problemen bij het gebruik van Excel binnen een organisatie zijn:

• grote kans op het maken van fouten;
• moeilijk voor meer dan één gebruiker om met dezelfde gegevens te werken;
• geen traceerbaarheid van wijzigingen;
• ontoereikende integratie met onderliggende systemen;
• weinig kennis in de organisatie over de opbouw van de Excel sheet.

ComActivity biedt een modern en web-based systeem, afgestemd op uw bedrijfsprocessen en geïntegreerd met uw onderliggende systemen.

Wij hebben veel Excel-sheets omgezet in systemen die al onze goede functies (waaronder doorzoekbaarheid, toegangscontrole, cloud, enz.) bevatten, maar zonder bovengenoemde problemen. Deze systemen zijn op te schalen en flexibel aanpasbaar bij veranderende behoeften binnen uw bedrijf.

Voorbeeld van een verkoopprognose-systeem
In de oude Excel situatie exporteerde de klant maandelijks de data uit het ERP-systeem naar 20 Excel sheets, met elk meer dan 60.000 regels (voor elk verkoopkantoor een sheet). De ingevulde prognoses werden handmatig gekopieerd in een totale verkoopprognose sheet voor verdere verwerking. De uitvoering van dit proces was omslachtig, de kwaliteit was twijfelachtig en de samenwerking tussen de bedrijfsonderdelen ontbrak.

Oplossing
In de web-based ComActivity oplossing worden alle budgetten centraal beheerd; elke vestiging past haar eigen budget aan, dat na lokale goedkeuring centraal wordt verwerkt. Nadat het totale budget is goedgekeurd wordt een nieuwe versie aangemaakt die wordt ingelezen in het CRM-systeem.​