"Ons systeem is ingewikkeld..."

Heeft u een systeem waarvan de ondersteuning voor bepaalde processen te ingewikkeld is? Met scherm na scherm gegevens die niet relevant zijn voor uw werk, met functies die niet met elkaar verbonden zijn of met configuratie-instellingen waarvan weinig mensen weten of het doel ervan begrijpen?

ComActivity biedt een modern en web-based systeem, afgestemd op uw bedrijfsprocessen en geïntegreerd  met uw onderliggende systemen.

Wij hebben veel oplossingen ontwikkeld  die de tekortkomingen van bestaande systemen aanpakken; een flexibel systeem dat opgeschaald kan worden in overeenstemming met de veranderende behoeften van uw bedrijf.

Voorbeeld van een productierapportage-systeem
Het ERP-systeem van de klant had aparte menuopties (functies) voor het melden van productiehoeveelheden, materiaal uitgifte, urenverantwoording, goederenontvangst, melding van bijproducten, enz.

Dit maakte het werk van de operator omslachtig en moeilijk. Doordat het systeem geen rekening hield met het al dan niet rapporteren van de verschillende gegevens (materialen, uren, productie, enz.) verslechterde de kwaliteit van de data. De gebruikers werkten liever met papier dan met het systeem.

Oplossing
Door de nieuwe Comactivity oplossing worden alle meldingen samengevoegd in één functie (scherm) waardoor de operator direct zicht heeft op de status van de productierapportage.  Afhankelijk van de operator verandert de interface automatisch, zodat geen onnodige informatie wordt getoond.