"Ons systeem ondersteunt niet in alles wat we doen..."

Heeft u ook een ERP-systeem waarvan de ondersteuning voor bepaalde processen beter kan? Veelal stellen de leveranciers van deze systemen maatwerk aanpassingen voor. Echter, standaardsystemen zijn niet gebouwd om te worden aangepast,  aanpassingen zijn duur en maken upgrades naar nieuwere versies complex. Daarnaast gaat de expertise van uw specifieke maatwerk gemakkelijk verloren. Als u het systeem in de cloud wilt laten werken, kan het moeilijk -zo niet onmogelijk- zijn om de aanpassingen op te nemen.

ComActivity heeft veel oplossingen ontwikkeld die de tekortkomingen van bestaande systemen aanpakken; een flexibel systeem dat opgeschaald kan worden in overeenstemming met de veranderende behoeften van uw bedrijf.

Samen met u  definiëren wij op basis van uw huidige systeem (gegevens en processen) een vereistenspecificatie en doen suggesties voor een nieuwe oplossing. In kleine, kort lopende projecten ontwikkelen wij de verschillende componenten van de oplossing. Hiermee wordt de kans op succes vergroot en behaalt u sneller rendement uit uw investering.

Voorbeeld van een inkoopbestelsysteem
De category managers van de centrale inkoopafdeling leggen de prijs- en hoeveelheidsafspraken met leveranciers vast in raamcontracten. De dagelijkse bestellingen worden echter door inkopers uit de verschillende vestigingen geplaatst.   Hierbij is veelal geen zicht op de status van het raamcontract met als gevolg dat volumekortingen vaak worden misgelopen.

Oplossing
In het nieuwe ComActivity inkoopsysteem leggen de inkopers enkel de artikelen (en hoeveelheden) vast die nodig zijn; het systeem bepaalt (op basis van de door de category manager gedefinieerde criteria) de beste leverancier. In dit web-based systeem worden de inkooporders gegenereerd en doorgestuurd naar het ERP-systeem, voor verdere afhandeling.